Blog

17 oktober 2023

Huub Oosterhuis

Muziek, Gedichten en Gedachten Op eerste Paasdag van dit jaar overleed Huub Oosterhuis. De muziekcommissie van de Doopsgezindeen Remonstrantse gemeente Leiden biedt u een bijzondere avond aan met een keuze uit zijn nagelatenwerk. Ter herdenking, maar bovenal uit dankbaarheid voor deze theoloog, voorganger en dichter die opveler vlak van grote invloed is geweest voor de.. Lees verder

10 oktober 2023

Erasmus is onze voorvader! Over remonstranten als humanistische christenen

‘Erasmus is onze voorvader’. Dat stelde de bekende remonstrantse theoloog K.H. Roessingh (1886-1925) in een artikel aan het begin van de vorige eeuw. Met zijn uitspraak doelde hij op het humanistisch element dat alle vormen van vrijzinnig christendom en dus ook de Remonstranten kenmerkt. Onder dat humanistisch element verstond Roessingh: vrijheid en verdraagzaamheid als beginselen.. Lees verder

14 januari 2023

Gesprekskring naar aanleiding van het boekje “Geef mij die dwaze meisjes maar”.

In 2021 verscheen het boek over gelijkenissen onder de titel ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus gelijkenissen’.  Bij de gespreksavond van 24 november zijn we begonnen ons te gaan verdiepen in gelijkenissen aan de hand van dit boekje. Een gelijkenis is hetzelfde als een parabel, alleen de bijbel spreekt niet over.. Lees verder

14 januari 2023

DE GOD VAN REMBRANDT

Rembrandt van Rijn (1606-1669), zoon van een molenaar, ging in Leiden naar de Latine school. Ten tijde van de godsdienststrijd leerde hij daar Grieks en Latin. Hij bestudeerde er de bijbel en was op de hoogte van allerlei dogmatische problemen. Hij werd toegelaten tot de Leidse Universiteit waar hij als theoloog zou worden opgeleid, maar.. Lees verder

9 november 2022

Terugkijken Rede van de Rabbijn zondag 4/12

Voor de vierde keer organiseerden de Remonstranten en de Oudshoornse Kerk in Alphen aan den Rijn samen een bijzondere dienst. Dit keer geen “Preek van de Leek maar “Rede van de Rabbijn” in de Oudshoornse kerk. Marianne van Praag, sinds 2012 rabbijn van de Liberaal Joodse gemeente in Den Haag, hield haar rede tijdens de.. Lees verder

14 augustus 2022

Open monumentendag 10 september 2022

Remonstrantse kerk/voormalige Synagoge Thema: Duurzaamheid Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1830, in de jaren daarna regelmatig gerestaureerd. Na de brand van 1896 werd de synagoge geheel vernieuwd. Dit was bij uitstek dé ontmoetingsplek voor Joodse burgers. De Alphense Joodse gemeenschap werd in 1947 opgeheven. Sinds 1955 is het pand eigendom van de Remonstrantse gemeente in Alphen aan.. Lees verder