Wat bieden wij

Gemeente-zijn doe je met elkaar. Binnen de gemeente wordt een aantal activiteiten ontwikkeld in kerkdiensten, kringen, sociaal gerichte bijeenkomsten en lezingen.

Kerkdiensten

De Remonstranten Alphen aan den Rijn hebben om de week een dienst.

De diensten beginnen meestal om 10.00 uur, tenzij anders staat aangegeven. Voor  het preekrooster klik hier.

Voor de agenda klik hier.

Autodienst melden bij Johan Jansen van Rosendaal 0681819641

Reserve Chris Hoogendoorn 0172574472

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon dhr. M. Wijnans (Martin) tel. 06 17588163
e-mail: martin.wijnans@gmail.com

Klik hier voor het lezen/printen/downloaden van de functiebeschrijving vertrouwenspersoon.

Activiteiten

Gesprekskring

Regelmatig komt een aantal mensen bijeen om over een bepaald onderwerp te praten onder leiding van de predikant.
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met  de secretaris van de Remonstranten Alphen aan den Rijn, e-mailadres:  remonstrantenalphenadrijn1@gmail.com

Meditatie

op Samso

De deelnemers aan de meditatie komen één keer per maand van 10.00 – 12.00 uur bijeen op de tweede dinsdagmorgen van de maand. Er worden verschillende vormen van meditatie beoefend zoals: zit meditatie, licht meditatie, klankschaalmeditatie, foto meditatie, zen meditatie en begeleide meditatie.

Wat is meditatie?                                                                                                                                                                                 Meditatie is een duizenden jaren oude techniek die erop gericht is de concentratie te verhogen. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat meditatie onze gezondheid bijzonder goed kan onder steunen. Wanneer je regelmatig mediteert, zul je merken dat je je lichamelijk en geestelijk beter gaat voelen. Meditatie versterkt het immuunsysteem, helpt tegen stress en maakt je mentaal weerbaarder. Sommige mensen hebben het idee dat mediteren alleen is voorbehouden aan monniken of boeddhistische meesters, maar iedereen kan het. Mediteren betekent namelijk gericht zijn op het hier en nu. Niet alleen wanneer je op je meditatiekussen zit, ook wanneer je boodschappen doet of op je werk bent. Het gaat erom dat je je aandacht richt op waar je mee bezig ben, zonder je te laten afleiden. Uiteindelijk zul je merken dat je stilte gaat ervaren in je hoofd, waardoor je loskomt van je vaste denkpatronen en je helder naar jezelf en de wereld gaat kijken. Ook zul je merken dat je hart zich opent. Het enige wat je hoeft te doen om te leren mediteren is er tijd voor vrijmaken en ervoor gaan zitten. Er zijn allerlei meditatietechnieken waaruit gekozen kan worden wat voor jou het beste werkt.

Belangstellenden kunnen kosteloos en vrijblijvend een avond meemaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Peters telefoon 0172 421357

Rondleiding in de kerk

Elke eerste zaterdag van de maand staan onze deuren open voor iedereen. In ons bijzondere kerkgebouw in de Samuel Aardewerksteeg, een voormalige synagoge, kun je dan  het oorspronkelijke interieur bezichtigen  van 10.30 – 12.30 uur.
Er staan gidsen klaar om iets te vertellen en vragen te beantwoorden over het gebouw, haar geschiedenis en de remonstranten.