Kennismaking

De Remonstranten vertegenwoordigen een bescheiden, maar daarom niet minder belangrijke stroming in het godsdienstige leven en cultuur van Nederland.

Vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid brengen met zich mee dat de Remonstranten geen vastomlijnde leerstellingen kennen of een vastgestelde belijdenis. Bij het toetreden tot de gemeente schrijven de aspirant leden hun eigen belijdenis of treden toe op instemming met de beginselverklaring. Zij, die zich met ons verbonden voelen en deel uit willen maken van de gemeente, noemen wij vrienden.

De eerste bekende vermelding van Remonstranten in Alphen aan den Rijn zelf stamt uit 1780 toen zij met de zogenaamde kerkschuit naar en van de in 1635 gestichte Zwammerdamse Gemeente werden vervoerd om aan de kerkdienst deel te nemen. In 1947 werd de Alphense Remonstrantse Kring opgericht, thans Gemeente. Formeel bleef de Alphense hulpkerk tot 1955 een afdeling van de Gemeente Zwammerdam- Bodegraven. De Remonstrantse Gemeente Zwammerdam-Bodegraven is per 1 januari 2014 opgeheven. Alle leden en vrienden zijn overgeschreven naar Alphen aan den Rijn.