14 januari 2023

DE GOD VAN REMBRANDT

Geschreven door Redactie

Rembrandt van Rijn (1606-1669), zoon van een molenaar, ging in Leiden naar de Latine school. Ten tijde van de godsdienststrijd leerde hij daar Grieks en Latin. Hij bestudeerde er de bijbel en was op de hoogte van allerlei dogmatische problemen. Hij werd toegelaten tot de Leidse Universiteit waar hij als theoloog zou worden opgeleid, maar koos voor het schildersvak en ging in de leer bij Jacob van Swanenburgh. Van hem leerde hij de symbolische beeldtaal, die in het protestantse Nederland sinds de Reformatie verdwenen was. Zijn keus om de taal van het beeld te verkiezen boven die van het woord vanaf de kansel, heeft er echter toe geleid dat latere generaties hem slechts kennen als de geniale kunstenaar.

Echter, door de wijze waarop Rembrandt Bijbelse tafrelen heeft afgebeeld, heeft hij de indruk gewekt kritiek te hebben gehad op de strenge calvinistische leer de verhouding tussen kerk en staat. In mijn lezing op 9 februari zal ik aan de hand van afbeeldingen van bepaalde schilderen en etsen aandacht besteden aan een compositietheorie, die stelt dat Rembrandt kritisch commentaar heeft gegeven op de godsdienstige en politieke gebeurtenissen van zijn tijd

René Schreuder

Gerelateerd