Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Carnaval

Geloof en humor: gaat dat wel samen? Als geloven zo’n serieuze zaak is kun je dan wel echt plezier hebben? Maar religie en lichtvoetigheid sluiten elkaar helemaal niet automatisch uit. Denk aan het volksfeest van het carnaval.

Mijn God kan tegen een grapje

Wie om zichzelf kan lachen, zal anderen niet zo snel van godslastering betichten. Mijn God kan tegen een grapje.  Lees verder

Wat is carnaval De geschiedenis van carnaval laat zien dat het feest een stevige oorsprong heeft in het religieuze leven. In die zin kun je carnaval onder de christelijke feestdagen scharen. Want wat is carnaval? Vastentijd Het echte carnaval gaat vooraf aan de christelijke traditie van het 40 dagen vasten die begint op Aswoensdag. Die vastentijd beslaat officieel de 40 dagen. (Lees verder)

Vrouw in het ambt

Een vrouw op de kansel is langzamerhand geen unicum meer in kerken. Toch is de vrouwelijke dominee of vrouwelijke priester in veel kerkgenootschappen een punt dat gevoelig ligt en bediscussieerd wordt. Vrouwen in de kerk mogen op allerlei manieren bijdragen en meedoen, maar de vrouwelijke voorganger is in het kerkelijk veld niet algemeen gebruikelijk.

Mijn God laat vrouwen voorgaan

Ondanks dat de positie van vrouwen in de kerk de afgelopen eeuw sterk is verbeterd is 'Mijn God laat vrouwen voorgaan' een appèl om de eenzijdige kijk op gender binnen de kerk te doorbreken.  Lees verder

Vrouwen in de kerk De Remonstranten waren een van de eerste kerkgenootschappen die afstapten van de exclusiviteit van kerkelijke ambten voor mannen. En liepen daarin voor in de vrouwenemancipatie binnen de kerk. Ruim honderd jaar geleden al –  in 1915 – besloot de Algemene. (Lees verder)