Blog

20 november 2023

Preek van de Leek met Gerda Blees

Dit jaar hebben de Remonstranten & Oudshoornse Kerk Alphen aan den Rijn, Gerda Blees bereid gevonden om de Preek van de Leek te verzorgen. Wat is preek van de leek? Voor de Preek van de Leek worden personen gevraagd die in de samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek… Lees verder

27 oktober 2023

MANNENRETRAITE

Tijdens mijn Theologiestudie ben ik een paar keer met medestudenten op retraite geweest in een Benedictijner klooster. Terugdenkend aan deze inspirerende en verrijkende bijeenkomsten, kwam bij mij het idee op om bij de mannelijke leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap te peilen of er belangstelling bestaat voor het deelnemen aan een ‘Zingevingretraite’.Juist nu is de.. Lees verder

18 oktober 2023

Koffieochtend 9 november met René Schreuder

THEMA: GEVANGENISPASTORAATAls men over de koningin Maximabrug rijdt, richting Eikenlaan, dan ziet men het imposante gebouw van de Penitentiaire Inrichting. De gevangenis is omgeven door hoge muren, waardoor je als buitenstaander geen zicht hebt op het leven binnen de gevangenismuren. Wanneer iemand in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen… Lees verder

17 oktober 2023

Huub Oosterhuis

Muziek, Gedichten en Gedachten Op eerste Paasdag van dit jaar overleed Huub Oosterhuis. De muziekcommissie van de Doopsgezindeen Remonstrantse gemeente Leiden biedt u een bijzondere avond aan met een keuze uit zijn nagelatenwerk. Ter herdenking, maar bovenal uit dankbaarheid voor deze theoloog, voorganger en dichter die opveler vlak van grote invloed is geweest voor de.. Lees verder

17 oktober 2023

Een arm leven, hoe ziet dat eruit?

Vandaag is het Wereldarmoededag. Weten we dat c.a. 230.000 kinderen in Nederland opgroeien onder de armoedegrens?.. Lees verder

10 oktober 2023

Erasmus is onze voorvader! Over remonstranten als humanistische christenen

‘Erasmus is onze voorvader’. Dat stelde de bekende remonstrantse theoloog K.H. Roessingh (1886-1925) in een artikel aan het begin van de vorige eeuw. Met zijn uitspraak doelde hij op het humanistisch element dat alle vormen van vrijzinnig christendom en dus ook de Remonstranten kenmerkt. Onder dat humanistisch element verstond Roessingh: vrijheid en verdraagzaamheid als beginselen.. Lees verder