Gemeenteberichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

Pinksteren
Vrijdenkende vrijzinnigen houden erg van de Geest. Hij (de ware vrijdenker zegt liever zij, hoewel dat grammaticaal niet klopt) wordt in stelling gebracht wanneer het allemaal te benauwd wordt of wanneer mensen te veel lijken te hechten aan traditionele vormen. We hebben iets nieuws nodig en de Geest kan daarvoor zorgen. Waar de Geest des Heren is, is tenslotte vrijheid. Pinksteren is dan het feest van de ontremming: er gebeuren werkelijk nieuwe dingen! Nu begrijpt u dat ik de Geest niet in de weg wil zitten en dat ik ook niet tegen alle verandering ben. Maar eigenlijk is het wel opvallend dat die Geest uit de Bijbel zo vrij zwevend is geworden.

Toen ik in het eerste jaar van corona in een weekend 10 vrijzinnige preken op het internet bekeek, viel mij op dat bijna al die preken vrijheid of vernieuwing als thema hadden. Tegelijkertijd werd de dienst telkens opgehangen aan het klassieke Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Leest u het eens na. Daarin staat niets dat wijst op die vrijheid en losheid van de Geest. Centraal staat het verkondigen van de grote daden van God en het wonder dat mensen dat verstaan, over de grens van talen en culturen heen. Het klinkt flauw, maar betekent dat niet dat we gemakkelijker iets kunnen zeggen over vrijheid of vernieuwing dan over God. Dat is misschien begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook zorgelijk voor een kerk.
Misschien moeten we het met Pinksteren eens over iets anders hebben. Niet die vernieuwingsdrift, maar wel wat die Geest te brengen heeft. Remonstranten preken graag over Gal. 5: ‘sta dan in de vrijheid’. Ik zal dat met Pinksteren ook doen, maar zal de nadruk leggen op waar je de geest aan herkent. Dat staat aan het einde van dat hoofdstuk: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is eens wat anders.
Ds. Tjaard Barnard,
Voorganger Nieuwkoop