Gemeenteberichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

OP WEG NAAR KERST
Als ik door een tuincentrum loop duizelt het me van de meest merkwaardige
voorwerpen die je allemaal kunt aanschaffen om je huis in kerstsfeer te
brengen. Uitgezonderd de kerststallen, de kerstbomen, de kaarsen en het
dennengroen herken ik in wat me tegemoet blinkt weinig van het
geboortefeest zoals dat vroeger bij mij thuis en op de zondagschool en in de
kerk werd gevierd. Daar stonden alleen een echte boom met piek en elk jaar
weer opnieuw tevoorschijn gehaalde traditionele versieringen, alsmede echte
kaarsjes en hier en daar wat takken. Een kerststalletje met kindeke Jezus in
de kribbe dat uitsluitend in katholieke huisgezinnen onder de boom stond,
wordt nog maar mondjesmaat aangeboden in de tuincentra.
Dit in tegenstelling tot de kerstman in de meest wonderlijke uitdossingen. Over
smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar voor de klanten betekent het
uitgebreide aanbod, met even niet letten op duurzaamheid, dat ze hun huis
ermee in een feestelijke sfeer kunnen brengen. En daar is natuurlijk niks
tegen. Omdat steeds minder mensen een associatie met het christelijke
geboortefeest en met de betekenis van Kerst hebben, zijn er door de
commercie stemmen opgegaan niet meer van Kerst maar van Winterfeest te
spreken. Hier en daar zie je die term al gebruikt worden. Het is het gevolg van
het feit dat Nederland niet langer meer een overwegend christelijke bevolking
kent. Maar christen of niet christen, gelovig of niet gelovig, bij velen bestaat, ben ik
van overtuigd, toch een gemeenschappelijk verlangen. Een verlangen naar
een wereld die er anders uitziet dan we nu ervaren. Een verlangen naar een
wereld waarin volkeren weer gewoon samen kunnen leven. Waarin geen
wurgende angst bestaat dat elk moment een bom of raket een einde aan je
leven kan maken. Waarin het niet meer nodig is je land te verlaten om ergens
asiel te vragen en voor iedereen te eten is. Waarin jonge mensen zich niet
langer door drugs en andere verslavingen kapot laten maken. Waarin mensen
niet meer overvallen worden door kanker. Waarin niet langer meer hersenloze
en harteloze figuren anoniem of openlijk racistische verwensingen en haat op
onder andere de sociale media rondslingeren.
Velen geloven echter dat die verlangde wereld er nooit zal komen. Dat brengt
moedeloosheid en onverschilligheid met zich mee. Dan maar die
tekortschietende wereld tijdelijk buiten sluiten en zich koesteren in de
behaaglijk sfeervol versierde huizen en het bijwonen van een warme
kerstviering. Opnieuw niks mis mee. Integendeel. Een groot goed om met
familie en vrienden thuis of met geestverwanten in kerkgebouwen, in welke
vorm dan ook, een gevoel van vrede en gemeenschap te beleven. Maar mag
het ook een onsje meer zijn! Mag komende Kerst, en de daaraan
voorafgaande weken, ondanks alles, toch aanleiding zijn om in beweging te
komen of te blijven om dat Koninkrijk, zeggen we als gelovigen, toch wat
dichterbij te brengen. Ook al zal dat verlangen, die droom, nooit helemaal
gestalte krijgen en zullen we er vaak niet meer van zien dan hier en daar een
hoopvol teken. Ze zijn er gelukkig. Tekenen dat mensen zich niet door
moedeloosheid uit het veld laten slaan. We zijn en blijven het enige instrument
waardoor ons verlangen, dat tegelijk ook Gods droom is, zichtbaar gemaakt
kan worden.
Het eerste vers van het Adventslied (462 uit het Liedboek) luidt:
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden dood gezwegen
levenslang gebroken zijn?
Hier spreekt herkenbare twijfel uit. Mogen we ondanks alles toch hoop putten
uit het laatste vers dat luidt:
Zoals de sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Fijne inspirerende kerstdagen met allen die u lief zijn.
Dick Peters