Gemeenteberichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

Die zegt god te zijn ….

In deze tijd, nu we afstand moeten houden en elkaar niet meer kunnen ontmoeten, we horen dat mensen zich eenzaam voelen, onduidelijkheid over hoe nu verder, schiet mij een lied van Huub Oosterhuis te binnen:

“Die zegt God te zijn, laat hij tevoorschijn komen
wat hebben wij aan een naam alleen?
Laat hij opstaan, dat wij hem zien, stem uit het vuur, wolk in de verte
zijn niet genoeg voor deze aarde van scherven en rook
waar ons geen leven gegund wordt.”

Deze woorden sluiten aan bij beelden in de media en verhalen van mensen die het zwaar hebben en verlangen naar wat verloren is gegaan. Is dit het leven dat we willen leiden? Als we zo door moeten gaan gaat alles verloren…
Oosterhuis gaat verder:

“Woorden en wonderen, zijn er genoeg en goden van goud en beloften maar niet een god als een hand die bevrijdt, iemand die doet wat hij zegt.”

In onze worsteling om te gaan met alles wat er gebeurt, met de afstand die we moeten houden, met mensen die de regels aan hun laars lappen, is deze schreeuw meer dan actueel. Hoe kan het ooit goed komen?
In Marcus 10: 38-40 vraagt Jezus aan zijn discipelen: “Kunt gij de beker drinken die ik drink?”, maar in dit lied stelt de dichter de vraag aan God:

“Kan jij de slagen verduren, die mensen verduren,
kan jij de beker drinken die wij moeten drinken?
Ga jij met ons in de dood?”

Soms moet er ruimte zijn om deze vragen uit te schreeuwen, op momenten dat we even niet ervaren dat God er bij is. In de hoop dat hij ons hoort – en we opnieuw mogen ervaren dat hij er wel is, dat hij ons aanraakt, daar gaat ons verlangen naar uit.

Japke van Malde, voorganger in Nieuwkoop