Gemeenteberichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

Dichterbij dan we ooit durven dromen

Het is niet anders. Hoe vaak zal deze zin de afgelopen maanden geklonken hebben? Is het jaar 2020 een jaar geworden waarin het niet anders was? En daardoor des te duidelijker dat het dus wel degelijk anders was. Heel anders, met een wereldwijde pandemi. Corona, COVID-19, SARS-CoV-2 om maar eens verschillende benamingen voor het zelfde virus te gebruiken.

Hoe fijn zou het zijn als kerstmis nu ook ‘weer’ anders zijn kon. Terug naar normaal. Even weg van het virus, met zijn ellende en zorgen en regels. Weer, al is het maar voor even, een land zonder afstand, zonder mondkapjes. Een land met grote gedekte tafels waarin gezelschappen dineren, kaarsen all over the place branden en iedereen zelfgebreide truien draagt. En met z’n allen naar de kerk voor de kerstmis of kerstdienst.

Maar misschien is het volgende wel reëler: een donkere nacht, koud.

Stel je voor: alleen jij en wat verderop nog wat andere mensen, je collega herders. En in jullie buurt jullie schapen. Om beurten houden jullie de wacht, zodat een ieder nog wat slaap kan pakken.

Misschien sliep je onrustig, immer alert. Misschien juist heel diep. Dan schrik je wakker, je staat op scherp: wat staat er te gebeuren?

Ooit brachten er herders de nacht door in het veld, niet ver van de geboorteplaats van Jezus. De herders hielden de wacht bij hun kudde en toen:

‘Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei: “Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is”.’ [Lucas 2:9-10] Deze engel, gezonden vanuit de hemel met een bericht voor de aarde: ‘Voor u is heden gebaard een redder.’ [Lucas 2:11]

Het is maar goed dat het ieder jaar weer kerstmis is. Dat we ieder jaar opnieuw de hemelse boodschap horen en ieder jaar opnieuw het kindeke Jezus wordt geboren. Ieder jaar opnieuw wordt ons een redder gebaard. Gelegen in een kribbe, gelegen in een voederbak, en even weerloos als wij mensen.

Zo kijken wie ieder jaar opnieuw naar het mysterie van God en van ons eigen leven.

We zien naar wat is geweest en wat we nog mogen verwachten. We kijken terug en zien vooral uit naar een nieuw begin. In welke vorm dan ook.

Sytze de Vries dicht het als volgt:

‘Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.’

Onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid, onze toekomst, onze verwondering of verbijstering voor wat op ons pad komt. Hoe nu verder?

‘Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is’.

Baring van onze hoop, een mens vervuld van Gods geest. Hij bracht Gods eeuwige liefde dichtbij.

Ik wens ons allen een gezegende kerst en een nieuw jaar van Liefde.

Sandra van Zeeland – van Cassel.