18 oktober 2023

Koffieochtend 9 november met René Schreuder

Geschreven door reneschreuder

THEMA: GEVANGENISPASTORAAT
Als men over de koningin Maximabrug rijdt, richting Eikenlaan, dan ziet men het imposante gebouw van de Penitentiaire Inrichting. De gevangenis is omgeven door hoge muren, waardoor je als buitenstaander geen zicht hebt op het leven binnen de gevangenismuren.


Wanneer iemand in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er zijn vaak zorgen over hoe het verder moet. Bijvoorbeeld zorgen of de relatie met je partner standhoudt of dat je kinderen nog wel contact met je willen hebben of dat je de huurwoning of je baan niet kwijtraakt of welke straf de rechter je gaat opleggen. In die onzekerheid willen gevangenispredikanten betrouwbare én kritische gesprekspartners zijn. De predikanten hebben met veel gedetineerden contact; dat gebeurt in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in kerkdiensten. Bij hun werkzaamheden worden
predikanten ondersteund door vrijwilligers, die afkomstig zijn uit plaatselijke kerken. Zo verlenen ze bijvoorbeeld muzikale ondersteuning tijdens kerkdiensten, zorgen ze voor koffie en thee na de diensten en voeren ze tijdens de koffie gesprekken met gedetineerden. Ook zijn er vrijwilligers die wekelijks deelnemen aan gespreksgroepen.
Naast het werk in de inrichting kijken de gevangenispredikanten samen met gedetineerden over de grenzen van de detentie en wordt er bijvoorbeeld contact gezocht met nazorginstanties en kerken die zich onder andere richten op de opvang van ex-gedetineerden, zoals bijvoorbeeld de stichting Exodus en Kerken met Stip.

De gevangenispredikanten verrichten hun werk in opdracht van hun kerken, die als zendende instanties optreden. De gevangenispredikanten behoren tot de
Dienst Geestelijke Verzorging, die onderdeel uitmaakt van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Door de aanwezigheid van onder meer gevangenispredikanten geeft Justitie invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en evensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Kortom, binnen muren vinden er veel activiteiten in het kader van het gevangenispastoraat plaats. Tijdens de koffieochtend op 9 november, die om 10:30 start, zal ik als voormalig gevangenispredikant het nodige vertellen over het gevangenisleven en het pastoraat binnen de muren. Ik zal dat onder meer doen aan de hand van verhalen en anekdotes.
René Schreuder

Gerelateerd