14 januari 2023

Gesprekskring naar aanleiding van het boekje “Geef mij die dwaze meisjes maar”.

Geschreven door Nelleke Peters

In 2021 verscheen het boek over gelijkenissen onder de titel ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus gelijkenissen’. 

Bij de gespreksavond van 24 november zijn we begonnen ons te gaan verdiepen in gelijkenissen aan de hand van dit boekje. Een gelijkenis is hetzelfde als een parabel, alleen de bijbel spreekt niet over parabels maar over gelijkenissen. Een gelijkenis is een kort alledaags verhaal met een onalledaagse wending. Een verhaal met een verborgen betekenis. Een gelijkenis was voor Jezus een natuurlijke manier van onderwijzen. Het is een verhaal met een hemelse boodschap. Ze houden je een spiegel voor. Die avond is gekozen voor de gelijkenis uit Lucas 15: 1 – 8. Omgaan met het
verlorene. Over het verloren schaap en de zoekgeraakte drachme.
Een herder had 100 schapen waarvan er één is afgedwaald en zoek geraakt. De herder laat de 99 schapen onbeheerd achter om dat ene schaapje te gaan zoeken. Na eindeloos zoeken is het schaapje gevonden en de herder brengt het thuis. Niemand mag verloren gaan, iedereen telt mee. Verstandig om 99 schapen onbeheerd achter te laten? Beter één onrechtvaardige vinden dan 99
rechtvaardigen in de gaten moeten houden. De vrouw is een drachme kwijt welke voor haar van bijzondere waarde was. Ze had haar munt verloren en ze doet alles om de verloren drachme terug te vinden. Ze had grote zorg om wat verloren was. Ze heeft volgehouden en de drachme is gevonden.
Bij het eerste voorbeeld gaat het om een levend wezen. Bij het tweede voorbeeld gaat het om een levenloos object. Bij beiden was er vreugde om het vinden van wat verloren was. Vreugde die ze deelden met vrienden en buren. Beiden hebben alles opzij gezet om terug te vinden wat verloren dreigde te gaan. De vreugde om wat kwijt was en gevonden is, zo is ook de vreugde van God
om de onrechtvaardige die tot inkeer komt.
We hebben het met elkaar gehad hebben over de vraag: “Wat zijn rechtvaardigen en wie / wat bepaald dat je rechtvaardig bent?” Ook hebben we ons bezig gehouden met de vraag of Jezus een historische figuur is of dat hij nooit werkelijk bestaan heeft. Is dat weten belangrijk voor ons geloof?
Het was een goede avond, met dank aan Laura.


De volgende bijenkomsten zullen zijn: 2 februari, 23 februari en 23 maart 2023.
Voor degene die wil aansluiten maar niet in het bezit is van het boekje weet u
evengoed van harte welkom.


Gerelateerd