27 oktober 2023

MANNENRETRAITE

Geschreven door reneschreuder


Tijdens mijn Theologiestudie ben ik een paar keer met medestudenten op retraite geweest in een Benedictijner klooster. Terugdenkend aan deze inspirerende en verrijkende bijeenkomsten, kwam bij mij het idee op om bij de mannelijke leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap te peilen of er belangstelling bestaat voor het deelnemen aan een ‘Zingevingretraite’.
Juist nu is de behoefte aan levensbeschouwelijke bezinning in deze onzekere tijd groot. De godsdienst kan daarin een gidsfunctie vervullen. In de godsdienst gaat het om existentiële vragen waar geen mens om heen kan, vragen die de aanleiding kunnen na te denken over datgene wat zin en richting geeft aan het leven. Daarbij kunnen de ervaringen in onze biografie een beslissende rol spelen. Ervaringen, waardoor we wellicht afscheid hebben genomen van bepaalde godsdienstige denkbeelden, waardoor we bepaalde godsdienstige opvattingen, die lang vanzelfsprekend leken, ter discussie hebben gesteld.
Tijdens deze mannenretraite, bijvoorbeeld in de abdij van Egmond, zouden dergelijke aspecten van geloven besproken en verdiept kunnen worden aan de hand van literatuur en poëzie; denk hierbij bijvoorbeeld aan het boek van Christian Wiman: Mijn heldere afgrond, of aan teksten van Dietrich Bonhoeffer of het boek In mij stroomt een rivier, waarin remonstrantse predikanten hun zoektocht naar zin en betekenis in de huidige samenleving beschrijven Wellicht zijn er mannelijke leden en vrienden, die interesse hebben om aan een dergelijke retraite deel te nemen. Wanneer dat zo is, dan verzoek ik degenen die belangstelling hebben, dit per e-mail (meibloem@xs4all.nl) voor 15 november aan mij kenbaar te maken. Met hen zal dan een datum worden bepaald voor een bijeenkomst, waarop de mogelijkheden en ideeën voor een retraite besproken zullen worden en zullen er zo mogelijk nadere afspraken ter voorbereiding worden gemaakt.

Gerelateerd