12 januari 2017

Week van Gebed

Geschreven door Elly Keukens

Lokale kerken organiseren Week van Gebed

Van 15-22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat volledig in het teken van verzoening en zal terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wordt het thema concreet. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Alphen aan den Rijn zijn er  gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom.

De centrale Bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

De gebedssamenkomsten in Alphen aan den Rijn  vinden plaats op:

Zondag 15 januari

 

Dienst in eigen kerk of gemeente

 

Maandag 16 januari

 

 PKN gemeente Oudshoornse Kerk
ism de Remonstranten Alphen
Oudshoornseweg 90
19.15 uur
Dinsdag 17 januari

 

Volle Evangeliegemeente De Ark
Prins Hendrikstraat 54
19.15 uur
Woensdag 18 januari

 

PKN gemeente Adventskerk
ism R.K. St. Bonifaciuskerk
Julianastraat 69
19.15 uur
Donderdag 19 januari

 

Vergadering van Gelovigen
ism Baptistengemeente Alphen-Noord
Dillenburg 2b, gebouw De Ontmoeting
19.15 uur
Vrijdag 20 januari

 

Molukse kerk Lachai Roi
de Molukse Evangelische en Protestantse Kerk
Dennenlaan 12
19.15 uur
Zaterdag 21 januari

 

Zevende-dags Adventisten
De Oude Wereld 57, Wijkcentrum
19.15 uur
Zondag 22 januari

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Van Nesstraat 2, gebouw Het Kruispunt
16.00 uur

U wordt van harte uitgenodigd een of meerdere samenkomsten bij te wonen. Hier kunt u de liturgie van maandag 16 januari vinden.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief tijdens de Week van Gebed. De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken. www.missienederland.nl, www.raadvankerken.nl 

Meer informatie over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vindt u op www.weekvangebed.nl

brweekvangebed

Gerelateerd