Week van Gebed

Week van Gebed
Datum 16 januari 2017
Tijd 19:15 uur
Locatie Oudhoornsekerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

De jaarlijkse interkerkelijke “Week van Gebed voor de eenheid” vindt in 2017 plaats van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017. Gedurende deze week is er elke dag een samenkomst. De organisatie hiervan is in handen van verschillende kerken en gemeenten. De samenkomsten zijn vrij toegankelijk. Op de site van de Raad van Kerken Nederland kunt u hier meer over lezen.

De PKN gemeente Oudshoornse Kerk houdt samen met de Remonstranten Alphen een dienst in de Oudhoornse kerk.
Het thema is dit jaar: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het logo laat handen zien die naar elkaar reiken.
Het drukt verzoening uit. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

Lithurgie, maandag 16 januari,

Oudshoornse Kerk en Remonstranten Alphen aan den Rijn

Thema: Niet voor onszelf

 

Voorgangers:  ds. Marijke Kwant en ds. Martijn Junte

Orgel:              Ad Hesseling

 

Orgelspel

Welkom en het aansteken van de meereizende kaars

Lied 281: 1 t/m 4

Bemoeding en Groet

Lied 281: 9 + 10

Inleiding

Gebed

1e Lezing        Micha 6: 6 – 8

Lied 1001: 1 + 2

2e Lezing        Mattheus 16: 24 – 26

Lied 1001: 3

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader

Collecte t.b.v. het inloophuis het Open Venster

Slotlied 418: 1 – 3

Wegzending en Zegen

Lied 418: 4 als antwoord op de zegen

Meegeven van de kaars

U wordt allen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee

 

 

 

Agenda