18 augustus 2018

Preek van de Leek: Het verlangen van een gelovige ongelovige

Geschreven door Elly Keukens

“Het verlangen van een gelovige ongelovige” is de titel die Stevo Akkerman aan zijn Preek van de Leek  geeft op zondag 30 september 2018 in de Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn.

Wie is Stevo Akkerman?

Stevo Akkerman(1963), columnist, journalist en schrijver,  is sinds 2010 journalist en columnist bij Trouw. In oktober 2017 ontving hij de J.L. Heldringprijs voor de beste Columnist. De jury prees hem om zijn ‘afgewogen analyses van wat politici, partijen en gewone mensen beweegt’. Hij laat drie dagen per week op pagina 2 van dagblad Trouw zijn licht op de actualiteit schijnen. Hij is ook redacteur religie & filosofie van dagblad Trouw.

Bovendien is hij schrijver. Zijn autobiografische roman Donderdagmiddagdochter (2013) werd meermalen bekroond. Van zijn hand verschenen eerder de romans Vals weerzien en De inboorling. Eind 2017 kwam zijn laatste boek uit: De mooiste Dag. Een beklemmende roman – maar niet zonder momenten van licht – over de onontkoombaarheid van het gezinsleven.

Wat is een Preek van de Leek

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Onder hen zijn er mannen en vrouwen die opvallen door hun lef en visie, die zich op onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen.

Met die constatering begon het project ‘De Preek van de Leek’. En met de vraag hoe het zou zijn als zulke mensen met bewezen preekpotentie voor één keer de vorm van een kerkdienst zouden beproeven.

Vijfentwintig dappere mensen namen de uitnodiging aan, van Bas Heijne tot Tinkebell en van Jeroen Dijsselbloem tot Jan Jaap van der Wal. Het project werd een succes. Duizenden mensen bezochten de diensten. Bijbelse verhalen kregen een actuele betekenis, moderne muziek en poëzie werden op nieuwe manieren ingezet. Na vijf jaargangen is ‘De Preek van de Leek’ afgerond.

In meer dan veertig dorpen en steden wordt het experiment herhaald. Andere organisatoren, andere leken, maar ook met lef en grote gedrevenheid. In 2017 is het initiatief genomen door de Remonstrantse kerk in Alphen aan den Rijn. Samen met de Vrijzinnige gemeente van de Oudshoornse kerk is de organisatie ter hand genomen en is Burgemeester Liesbeth Spies gevraagd het spits af te bijten. Vol enthousiasme en gedrevenheid heeft zij op zondag 10 september 2017  in de Oudshoornse kerk haar preek gehouden.

Dit jaar hebben we Stevo Akkerman bereid gevonden om in de Oudshoornse kerk te preken.

Tekst die een indruk geeft van de richting die Stevo Akkerman op wil gaan

“Geen leven zonder scherven, en wat kan er allemaal niet kapot vallen. Zijn het niet onze zekerheden, al dan niet van religieuze snit, dan zijn het wel onze dromen van een rustig en aangenaam bestaan onder de vijgeboom. Wat blijft er over van God als de leer niet meer overtuigt en het leven zijn tol eist? Wie zijn wij als wij slechts een toevallige oprisping vormen in een kosmos van miljarden jaren?

Op de tast vervolgen wij onze weg, en niet tevreden met de conclusie dat er niets is dat van waarde is, wagen we de sprong naar oude woorden: geloof, hoop, liefde. Niet omdat het moet, niet om er iets mee te winnen, maar omdat het beantwoordt aan wie we zijn. Al zijn we ook altijd het omgekeerde, daar helpt geen lievemoederen aan.

Over God kunnen we niets zeggen, en waarover we niets kunnen zeggen, moeten we zwijgen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is – als we maar niet doen alsof we het kunnen vangen. Wat het dichtst bij komt, bij Judith Herzbergs

nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde

is de poëzie, de muziek, de stilte.”

Muzikale omlijsting

Deze preek wordt omlijst door verschillende muzikale arrangementen:  Ave Maria op orgel en trompet (Ad Hesselink en Luca Vaneman) en Cantique de Jean Racine van Fauré, door een triple kwartet  met Ad Hesselink op piano en Gido Broer op saxofoon.

Ad Hesselink is organist bij de Oudshoornse Kerk.

De jonge trompettist Luca Vaneman (15 jaar) is een opkomend talent. Vorig jaar was hij 1 van de drie talenten van het Kinderprinsengrachtconcert.

 

 

 Gido Broer (26 jaar) is docent muziek, saxofonist, saxofoondocent en musicianship docent.

Waar en wanneer

Deze Preek van de Leek door Stevo Akkerman wordt gehouden in de Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn op zondag 30 september 2018. Aanvang 10 uur. Zie ook de agenda .

Iedereen is van harte welkom.

Gerelateerd