Gesprekskring

Komend seizoen zal er weer een gesprekskring zijn onder leiding van de heer Dick Peters. De bijeenkomsten zijn één keer per maand, en wel zoveel mogelijk op de eerste woensdag van de maand. Het gaat dan om de volgende data: 3 oktober, 7 november, 28 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en.. Lees verder