Gesprekskring met ds Laura van Asselt

E.K. Gesprekskring met ds Laura van Asselt
Datum 23 maart 2023
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Entree
gratis

Gesprekskring aan de hand van het boekje “Geef mij die dwaze meisjes maar”.

We gaan ons bezig houden met hoofdstuk 4 en 5 uit het genoemde boekje.
Voor degene die wil aansluiten maar niet in het bezit is van het boekje weet u
evengoed van harte welkom.

(Het boek Geef mij die dwaze meisjes maar is hier te koop.)

Agenda