Gesprekskring

Gesprekskring
Datum 22 februari
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Entree
gratis

De gesprekskring wordt geleid door René Schreuder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda