Streekdienst Alphen aan den Rijn met Laura van Asselt

EK Streekdienst Alphen aan den Rijn met Laura van Asselt
Datum 5 februari 2023
Tijd 10:00 uur

Deze streekdienst wordt geleid door onze dominee P.L. van Asselt. Thema: God gebeurt.

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Orde van dienst:

mededelingen en welkom 

aansteken kaars en stilte

lied 283: 1 tm 4

votum en groet

lied 283: 5

gebed

lied 281: 1 – 5, 9 & 10

lezing fragmenten Psalm 139

lied 275: alle verzen

Johannes 2: 1 – 12

lied 217: alle

preek

stilte

orgelspel

gebeden

collecte

lied 793: alle verzen

uitzending en zegen

lied 425

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda