Kerkdienst met Dick Peters

Kerkdienst met Dick Peters
Datum 15 december
Tijd 10:00 uur

Deze dienst is de Derde Advent en wordt geleid door ds Dick Peters.

Siebren Brons bespeelt het orgel.

Na de dienst bent u uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Ds. Dick Peters

Dick Peters is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda