Pinksterdienst met Laura van Asselt

Datum 5 juni 2022
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door onze dominee P.L. van Asselt.

Organist: Henk

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

liturgie:

welkom door kerkenraadslid
lied 672: 1, 4 en 6
votum en groet
antwoordlied
gebed
lied 680: 1 tm 5
lezing: uit de bijbel in gewone taal Johannes 14: 15 – 26
lied 675: alle verzen
preek
orgelspel
belijdenis Trudy Koelewijn:
– persoonlijk woord
-Trudy leest haar belijdenis voor
-toetreding op beginselverklaring
-lied 419: alle verzen
gebeden
collecte
slotlied 687: alle verzen
Uitzending en zegen
lied 416: 1 en 2

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda