Paasdienst met Laura van Asselt

EK Paasdienst met Laura van Asselt
Datum 9 april 2023
Tijd 10:00 uur

Deze paasdienst wordt geleid door onze dominee P.L. van Asselt. Thema: Er is een God die bevrijdt

Thema: 

Marc Koning bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie:

Welkom

Allen gaan staan en zingen lied 659: 1, 2 en 4

Votum en groet

Ten antwoord zingen allen: 659: 5 en 6

Gebed

Allen zingen lied 630: alle verzen

Lezing : Deuteronomium 34: 4 – 10

Lied 275: alle verzen

Lezing: Lucas 9: 28 – 31 en Lucas 24: 1 – 5

Allen zingen lied 624

Preek

Stilte

Orgelspel

Gebeden

Allen zingen staande het slotlied 634

Uitzending en Zegen

Lied 425

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden en bij de Remonstranten Nieuwkoop.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda