Kerkdienst met Laura van Asselt

EK Kerkdienst met Laura van Asselt
Datum 12 maart 2023
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door onze dominee P.L. van Asselt.

Thema: allen lachen, maar één huilt.

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie:

Lied 216: alle verzen

Votum en Groet

Antwoordlied

Gebed

Lied 217: alle verzen

Klaagliederen 1: 1 – 6

Lied 1010: 1 – 3

Lucas 19: 41-8

Lied 845: alle verzen

Preek

Stilte

Orgelspel

Gebeden

Collecte

Lied 978: 1, 3 en 4

Uitzending en zegen

Lied 416: 1 en 2

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda