Kerkdienst met Laura van Asselt

EK Kerkdienst met Laura van Asselt
Datum 15 januari 2023
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door onze dominee P.L. van Asselt. Thema van deze dienst is: “het bijzondere in het gewone”.

Sebastiaan bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie:

lied 280: 1 tm 4
votum en groet
lied 280: 5
gebed
lied 315: 1 en 2
Mattheus 2: 1 – 12
lied 919: alle verzen
fragmenten uit Romeinen 12
lied 1001: alle verzen
preek
stilte
orgelspel
welkom heten vriend
gebeden
collecte (tijdens voorspel slotlied of andere muziek. ik kondig het lied voor de collecte aan)
lied 718
uitzending en zegen
lied 425

 

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda