Convent van predikanten

predikanten

Op 5 oktober 1917 is het Convent van predikanten opgericht op initiatief van de toen pas in functie getreden hoogleraar theologie G.J. Heering. Het doel was: ‘Elkaar beter te leren kennen; elkaar voor te lichten in de moeilijkheden van ambt en theologie, om zo te komen tot meerdere samenwerking’. Men kwam ongeveer vier keer per jaar samen in Utrecht of Amsterdam. In de eerste tien jaar kwam door toedoen van het Convent onder meer tot stand: een nieuwe pensioenregeling, een betere gang van zaken bij het beroepingswerk en de instelling van broederschapsdagen. Tijdens de Algemene Vergadering van 1927 kreeg het Convent van predikanten een formele status in de Remonstrantse Broederschap. Verschillende keren heeft het convent zich uitgesproken over politiek gevoelige thema’s.

Uitspraken

De eerste keer was op 7 oktober 1921 toen het convent zijn instemming verklaarde met de gedachte om in de grondwet van Nederland op te nemen dat het ‘Nederlandse volk geen oorlog verklaart’. In 1927 stuurde het Convent een telegram aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië tegen voorgenomen doodstraffen en interneringen van opstandelingen. In 1938 werd geprotesteerd tegen het besluit van de regering ‘het lidmaatschap van Kerk en Vrede voor rijksambtenaren te verbieden’. De belijdenis van 2006 werd door het Convent van remonstrantse predikanten aangeboden aan de Remonstrantse Broederschap.

Samenkomst

Het Convent komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. In 2013 gingen alle dienstdoende predikanten voor het eerst in hun geschiedenis op retraite in het buitenland in Salisbury in Engeland. In 2015 werd dit herhaald. Dit keer ging het Convent van predikanten naar Belfast.