1 juli 2016

WAAROM VOEL JE JE THUIS BIJ DE REMONSTRANTEN ALPHEN A/D RIJN ?

Geschreven door Elly Keukens

Tijdens de Algemene Leden Vergadering stelde de werkgroep ledenwerving de vraag: waarom bent u remonstrants en wat is er leuk/inspirerend aan de kerkgemeenschap in Alphen aan den Rijn. Fijn dat verschillende leden en vrienden hierop reageerden. Bedankt!

Reacties:

 “De diversiteit van de voorgangers, de preken,
als ook de onderlinge saamhorigheid van onze gemeenteleden. ”

 

 “De  sfeer van verdraagzaamheid  spreekt mij  erg  aan. We hebben geen  dogma’s  en mijn geloofsbelijdenis heb ik zelf  geschreven… We kunnen dus zelf bepalen wat we wel en niet geloven zonder dat het  vrijblijvend  is.

In   Alphen is het geen grote kring maar je komt elke keer  weer in een “warm  bad” omdat we naar elkaar omzien en luisteren.

Ik ben blij dat ik bij dat “kluppie” mag horen. ”

 

“Het draait in Alphen niet alleen om de leer, maar ook een beetje om de sfeer!”

 

“Er is ruimte voor vragen, dialoog, eigen geloofsopvatting…”  

“Warme en meelevende gemeente.”

 

“Ik voel me zeer verwant met het remonstrants gedachtegoed en houd van de Alphense kerkgemeenschap.”

 

 “Ik ben remonstrants omdat ik mij vrij voel in het beleven en uiten van mijn gedachten binnen de “rekkelijk”-heid van het remonstrantse gedachtegoed dat overigens ook zijn grenzen kent.”

“De kerkgemeenschap Alphen is inspirerend in open en positieve discussies over geloofs- en levensvragen, er worden veel activiteiten aangeboden (georganiseerd) waarin de gemeenteleden ook actief zijn en ik voel me hier omgeven door een warme deken.”

 

 “Omdat ik “leven in vrijheid” mag beschouwen als een tussen-station en een keuze mag maken voor het “niet gekooid zitten”.

Gerelateerd