13 april 2017

Pasen leeft in alle kerken

Geschreven door Dick Peters

Opgestaan

Het is de titel van een recent verschenen boekje van de Raad van Kerken in Nederland. Op de omslag staat: Pasen leeft in alle kerken. Zowel leidinggevenden, mensen in het ambt als leken laten zien welke meditaties ze houden op deze kerkelijke hoogtijdag. De lezer zal overeenkomsten en verschillen ontwaren: verwarring, verrijking, verrassing.

Dit is een boek om af en toe nog eens op te pakken en fragmenten opnieuw te lezen en te zoeken, alleen of samen met de ander, naar de eigen beleving rond de opstanding van Christus. Het boekje bevat preken en meditaties rond Pasen, zoals die daadwerkelijk worden gehouden in de levende geloofsgemeenschappen overal in het land. Geen theoretische of wetenschappelijke verhandelingen. Aan de vertegenwoordigers van de lidkerken en andere mensen is gevraagd voor dat boekje een Paaspreek aan te leveren. Dat levert persoonlijke benaderingen op, die tegelijk gekleurd zijn door de eigen kerkelijke cultuur. De verschillen geven een kleurrijk beeld van wat het Paasgeloof betekent. Het is een inspirerend boekje. Het ligt voor de hand dat de ene meditatie je meer aanspreekt dan de ander. Voor mij is de centrale boodschap van Pasen dat we opstaan tegen alles wat dood is in ons eigen leven en dat nieuwe begin dat altijd mogelijk is. Preken in dat boekje die dat benadrukken hebben bij mij een zekere voorkeur. Ik haal een aantal van zeven slotalinea’s uit de diversiteit aan meditaties aan die mij aanspreken. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Sta niet stil, sta op!

God biedt perspectief. Hij creëert openingen in ons soms o zo dorre bestaan. Hij laat ons opstaan uit de dood. Daar waar we klem zitten en zijn vastgelopen, biedt God zijn hand aan, om eruit weg te stappen. Hij vergeeft en Hij heelt en zegt dan: ‘je mag het opnieuw proberen’. Eenmaal een verkeerde keuze hoeft niet altijd een verkeerde keuze te blijven. Verandering is mogelijk, maar vooral ook wenselijk. Sombere gedachten maken je ziek, maar vrolijke gedachten bevorderen de genezing. Dus, niet bij de pakken neerzitten. Kies voor het leven. Sta niet stil maar sta op!

Jacob Engelgeer, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Dit is het begin

Voor mensen zoals u en ik geeft de Paasboodschap ons de moed om verder te gaan in dit leven. Niet terugzien op de teleurstellingen in het leven, maar vooruitzien, hoop hebben voor de toekomst. Paasfeest 2017 – dit is niet het einde, dit is het begin.

Jeanne van Hal, Leger des Heils

Verlangen naar leven

Noem het de gang van kerstmis naar Pasen, naar Pinksteren in je eigen leven. Onze levensweg mag zich telkens weer vernieuwen. We mogen God daarop aanspreken. Dan is leven niet gewoon voort wandelen, maar pelgrimeren. Dan gaat de liturgie in vervulling.

Klaas van der Kamp, Protestantse Kerk in Nederland.

Hoop voor de wereld

Dat is opstanding, lieve mensen: een nieuw begin waar er geen leven meer lijkt te zijn. En daarom is het Paasverhaal ook een soort nieuw scheppingsverhaal. Het

begint ook als een scheppingsverhaal vroeg op de eerste dag, toen het nog donker was. En daarom is het zo mooi dat Jezus als de tuinman verschijnt, als de hovenier. Want die zorgt voor groeikracht, voor ontluikend groen, voor nieuw leven in de schepping. En daarom zal u na afloop van deze dienst namens de kinderen van de pizzakring iets worden aangeboden dat dit nieuwe leven symboliseert. Opdat er ook in uw leven een nieuw begin mag zijn.

Peter Nissen Remonstrantse Broederschap

Onze Heer is gerezen uit het graf

Oefen daarom deze week eens nadrukkelijk in het leven naast Hem naast je; kijk af en toe even opzij. Echt; Hij is er. Hou je aan Hem vast. Grijp zijn hand even; ja gewoon doen. Zo oefen je je leven in die werkelijkheid van Pasen en Pinksteren: Jezus als de levende bij je. Dit praktische geloof maakt ons echt tot andere mensen.

George Acis, Syrisch-Orthodoxe kerk

Behouden van hoop

Maar het verhaal van de Emmaüsgangers wil ons zeggen dat de somberheid en de depressie voorbij kan gaan. Dat dat kan als je je geest de vrijheid geeft om je te leiden naar het inzicht waardoor je in een flits herkent waarom het allemaal draaide: het behouden van de hoop op leven na wat je dood leek te zijn.

Johan de Wit, Vrijzinnigen Nederland.

Verzoenen vraagt bekeren

In Irak leven ze Pasen en Goede Vrijdag samen. Wij, die Pasen veilig stellen voor onze eigen wereld, mogen wij toch leren verzoening te leven, zodat Pasen mogelijk wordt voor allen, voor de hele wereld.

Het gaat er minder om Christus te preken en meer om Pasen mogelijk te maken.

Yosé Höhne-Sparborth, 2of 3bijEEN/v.h. Basisbeweging

Bestellen?

Het boekje Opstaan is te bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland voor 10 euro inclusief verzenkosten (rvk@raadvankerken.nl)

Ik wens u inspirerende Paasdagen!

Ds. Dick Peters

Gerelateerd