23 maart 2016

Palmpasen

Geschreven door Elly Keukens
Actueel Piet Roos Palmpasen

Afgelopen zondag was het Palmpasen, de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben.
Kruis: Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken: Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood: Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren: Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen: Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere vruchten of snoepjes gebruikt.
Krans: Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.
Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het Romeinse labarum en het zonnerad.

 

Gerelateerd