9 januari 2017

Nieuwjaarsrede

Geschreven door André Krook

Leden en vrienden. Het is aan mij, mede namens de kerkenraad, om samen met u vanmorgen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar 2017. Maar eerst even een korte terugblik op het afgelopen jaar 2016………

Terugblik

Het is nog maar een week geleden dat we het jaar 2016 af hebben gesloten samen met familie en vrienden. Als we terugkijken, moeten we constateren dat het vooral een roerig jaar is geweest. Waarin we soms twee stappen vooruit probeerden te maken en dan weer een stap terug moesten doen. We hebben geprobeerd de gemeente hierin mee te nemen, maar we moeten ook meteen erkennen dat het soms te weinig is gelukt. We hebben in het afgelopen  jaar afscheid genomen van onze vorige predikant Dick Peters en de nieuwe dominee, in de persoon van Martijn Junte, heeft zijn intrede in onze gemeente gedaan. Lietha, moest om gezondheidsreden haar functie als voorzitter van onze gemeente neerleggen. Gelukkig is deze functie tot 1 januari j.l. opgevangen door Maya, wat wij zeer hebben gewaardeerd. Ons zijn het afgelopen jaar twee gemeenteleden ontvallen.

Van de bestaande activiteiten die op de gebruikelijke wijze met grote inzet van de vrijwilligers van onze gemeente verricht worden, wil ik noemen: de oliebollen-bakker, één van de gemeenteleden die de kerstkaarten voor onze gemeente maakt, de instuif, de meditatie, de Open kerk, de Jaarmarkt, de Open Monumentendag, het bijhouden van de website, de ledenwerfactie, het schoonmaken van de kerk, het verzorgen van de koffie en thee, de redactie en verspreiding van de Gemeente-  berichten. Voor de eerste keer hebben we het afgelopen jaar met succes ook deel- genomen aan het Alphens Korenfestival.

Nee, nee, nee, nee we noemen geen namen

Bij dit alles moet ik denken aan een lied van Wim Kan, waarvan het refrein luidt: “nee, nee, nee, nee we noemen geen namen, nee, nee, nee, namen noemen we niet”. We willen dan ook bewust geen namen noemen, want je zou zomaar iemand kunnen vergeten, maar wel willen wij alle gemeenteleden en vrienden die zich op één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt, hartelijk dank zeggen voor hun bijzondere inzet.

Nieuwe mensen

Gelukkig zien we dat nieuwe mensen de weg naar onze kerk weten te vinden en aansluiting zoeken bij onze gemeente.

Een blik vooruit

Na een terugblik op 2016, kijken we met elkaar vooruit naar het nieuwe jaar 2017. Enkele activiteiten die in het verschiet liggen zijn: De Beraadsdag op zaterdag 11 maart in de Waalse Kerk van Delft met als thema “Pleidooi voor vrijheid”. De landelijke ontmoetingsdag voor contactleden op zaterdag 25 maart in de Kapel in Hilversum. Het Alphens Korenfestival, in onze kerk, op zaterdag 20 mei.

Maar naast dit alles, zijn er ook grote zorgen, omtrent de invulling van functies in de kerkenraad. Maya  heeft in Gemeenteberichten al een oproep gedaan voor de functie van een nieuwe voorzitter. Tijdens één van de laatste diensten die onder leiding van haar plaatsvond, heeft ze de oproep herhaald. Vanaf 1 januari 2017 zit onze gemeente echt zonder voorzitter. Ook komt de functie van penningmeester binnenkort vacant. Wij doen daarom een dringend beroep op u allen, nog eens goed na te denken, of u zich beschikbaar wilt stellen voor één van deze functies. De huidige kerkenraad en dat zijn slechts 4 personen, probeert de komende tijd onze gemeente zoveel mogelijk draaiende te houden. Wanneer deze functies niet worden ingevuld, zullen andere, mogelijk drastische maatregelen nodig zijn, die wij als bestuur zeer zouden betreuren.

Kiemkracht

In het blad Adrem las ik onlangs – ongetwijfeld heeft u het ook gelezen – het mooie woord “kiemkracht”. Kiemkracht is de kracht waarmee zaden ontkiemen.  De kwaliteit van het zaaigoed testen is heel eenvoudig: je neemt een plastic bakje van de chinees waarin je vochtig keukenpapier dubbel vouwt. Daar strooi je zaadjes op en die bedek je met huishoudfolie. Na een paar dagen, afhankelijk van kiemtijd van het zaaigoed, ontkiemen de zaadjes met meer of minder kracht. Kiemkracht!! Wij als kerkenraad, hopen dat het komende jaar meer kiemkracht in onze gemeente zichtbaar zal zijn. We zullen het vooral “samen” moeten doen. Elkaar dragen waar nodig is……..en dan zal het resultaat zeker zichtbaar zijn.

Toast

Hierbij willen wij en ik spreek namens de gehele kerkenraad, samen met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.

Gerelateerd