12 juli 2016

Nee zeggen, ja doen

Geschreven door Lietha Scheewe

Ja zeggen, nee doen. Nee zeggen, ja doen.

De dienst van afgelopen zondag 10 juli 2016 werd geleid door onze predikant  Martijn Junte en ging over de betekenis van geloven op momenten in ons bestaan dat er meer wordt verwacht dan wij kunnen doen. Op zulke momenten zoekt  men steun .

De bijbelteksten waren:

Psalm 22:  “Mijn God, Mijn God, waarom heeft u mij verlaten?”

En de tweede tekst kwam uit het Nieuwe Testament:  Mattheüs 21, vers 23 t/m 32: De vraag naar Jezus’ bevoegdheid en De Twee Zoons.

In de overdenking ging  Martijn Junte in op de vraag welke verwachtingen men heeft wanneer men  Ja zegt en nee doet of andersom.  In zijn vergelijkingen liet hij zien dat woorden verschillende betekenissen hebben.  Het is niet altijd zo zwart/wit. Antwoorden en vragen hebben meerdere ladingen. De werkelijke;  de diepere betekenis en de betekenis van de ziel. De diepere betekenis van een uitspraak kost tijd om te formuleren, om over na te denken. Er dient hoor en wederhoor toegepast te worden  Het kan dus daarom gebeuren dat men in eerste instantie nee zegt, maar later toch een genuanceerder beeld krijgt, waardoor men meer naar ja neigt.  Kijk naar het verhaal van De Twee Zonen.

Martijn Junte haalde o.a. twee Boeddhistische stromingen aan. De Theravada: bevrijding van het individu  en de stroming Mahayana: verlossing voor iedereen.  Jezus had alle mensen lief, hij maakte geen onderscheid.  Wij Remonstranten zien  Jezus toch als ons voorbeeld?  Zijn we het dan altijd met hem eens?  Waarschijnlijk niet eigenwijs als wij zijn, maar volgen wij hem ? Vermoedelijk wel.

Deze dienst is moeilijk in een paar zinnen te verwoorden. De diepere betekenis is voor ieder individu verschillend en voor ons allen?

 

Gerelateerd