19 juli 2020

Kerkdienst zondag 19 juli

Geschreven door Elly Keukens

Beste bij de Remonstrantse gemeente Alphen betrokkenen,
De versoepeling van de regels maakt het mogelijk om op zondag weer bijeen te komen. Helaas vanwege de ‘anderhalve meter’ nog niet in ons gebouw aan de Samuel Aardewerksteeg. Fijn dat de Oudshoornse kerk, die heel wat groter is, ons de gelegenheid biedt om daar op zondag 19 juli om 16:00 uur een dienst te kunnen houden.
Persoonlijk verheug ik me erop om daarin voor te mogen gaan. Een dienst vanuit een lege kerk houden is toch iets heel anders al mogen we dankbaar zijn dat de moderne techniek het mogelijk maakt om op afstand met elkaar verbonden te blijven.
Natuurlijk viel het de afgelopen maanden niet mee. Moesten we de teleurstelling verwerken dat allerlei bijeenkomsten, vakanties, uitjes en terrasjes bezoeken geen doorgang konden vinden. Maar dat viel in het niet om maar wat te noemen bij de angst om besmet te raken, de financiële onzekerheid en de gevoelens van eenzaamheid van vooral veel ouderen in tehuizen die geen bezoek mochten ontvangen. Een zegen dat er nu meer ruimte is gekomen al zijn we natuurlijk nog niet van dat ellendige virus af.
Aan de andere kant is het goed om ook oog te hebben en te houden voor het positieve van de afgelopen maanden. Voor de talloze initiatieven die door vrijwilligers en beroepskrachten zijn genomen om de gevolgen van dat virus op allerlei manieren te bestrijden en te verzachten. Waarbij het natuurlijk vooral draait om contact met elkaar houden en er voor elkaar te willen zijn. Het is heel bemoedigend als je geluiden hoort van mensen die zeggen vooral in deze tijd van coronacrises de waarde te beseffen bij een geloofsgemeenschap te horen.
Wetenschappers stellen wel dat je sterker uit een crisis te voorschijn kan komen. Dat optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen erdoor kunnen groeien. Dat zou ook gelden voor het gevoel van verbondenheid. Wat zou dat inspirerend zijn! Ik denk dat ik daar zondag 19 juli bij ga stilstaan. Ik hoop veel (vertrouwde) gezichten terug te zien op 19 juli en al zullen we ze niet kunnen zingen de woorden van lied 280 meer dan ooit betekenis krijgen: De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t woord aan ons geschiedt. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.
Ds. Dick Peters

Gerelateerd