7 november 2016

HET GROENE HART EN DE KRAAMKAMER VAN DE VRIJZINNIGHEID door Paul Abels

Geschreven door Elly Keukens

Lezing 21 november:

Paul Abels, Gouds kerkhistoricus, schreef een artikel met de titel ‘Gouda: kraamkamer van de vrijzinnigheid’. Hij plaatst daarin vraagtekens bij de vanzelfsprekende gedachte dat Amsterdam het toonbeeld is van de veelgeroemde 17de-eeuwse tolerantie en vrijzinnigheid van de Nederlanden. Hij stelt dat Gouda eerder in aanmerking komt voor die betiteling. Voor deze lezing is Paul Abels gevraagd om zijn stelling toe te lichten en aandacht te schenken aan de p-abelsbetekenis van deze Goudse verdraagzaamheid voor het Groene Hart.

Dit is de tweede lezing van een serie van vier en wordt gegeven  in de REMONSTRANTSE KERK, Samuel Aardewerksteeg 11 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur, entree gratis.

Iedereen is van harte welkom!

Lezingenserie

De Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert een viertal lezingen over het thema ‘vrijheid en verdraagzaamheid’. De Remonstranten vinden dat: Geloof bij jou begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de VRIJHEID nemen om niet alles te geloven.

In het voorjaar van 2017 volgen de laatste twee lezingen.

 

Gerelateerd