18 oktober 2020

Er klinkt weer Hebreeuws in de sjoel!

“Er klinkt weer Hebreeuws in de sjoel”!

De Alphense studiegroep Bijbels Hebreeuws was sinds maart niet meer bijeen geweest. De groep komt om de vijf weken bij elkaar bij een van de leden thuis. Maar in het licht van de Corona maatregelen was dat echter geen verantwoorde situatie.

Inmiddels is er een oplossing gevonden. De groep is door het bestuur van de Remonstrantse kerk in de gelegenheid gesteld om bijeen te komen in hun kerk, de voormalige synagoge van Alphen. Een rijksmonument gebouwd in 1896 dat tot 1942 dienst deed als synagoge en sinds de jaren vijftig als Remonstrantse kerk.

Sjoel

De benaming synagoge werd destijds door de joodse gemeenschap niet of nauwelijks gebruikt. Waarschijnlijk werd door hen het Jiddische woord “sjoel” gebruikt dat te herleiden is tot het Duitse woord Shule oftewel school. Een meer toepasselijke plaats voor een studiegroep Bijbels Hebreeuws is nauwelijks te bedenken!

Weet voor wiens aangezicht je hier staat

Nog een mooi detail: wat is nu toepasselijker dan Hebreeuws studeren en praten over de betekenis onder de goedkeurende blik van de Tien Woorden (Tien Geboden) en de tekst “Weet voor wiens aangezicht je hier staat”? Die woorden staan geschreven op de lijst en versiering van de Aron Hakodesj, de Thorakast.

Open kerk

Overigens, de voormalige synagoge is te bezichtigen op elke eerste zaterdag van de maand, ‘s morgens van half elf tot half een.

 

Gerelateerd