10 april 2016

Dienst van vandaag

Geschreven door Lietha Scheewe

Het thema van de dienst van vanmorgen was de pelgrimstocht voor een ieder, waarbij Psalm 121 Pelgrimslied centraal stond:

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen

Vanwaar komt mijn hulp

Mijn hulp komt van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft…..’

De overdenking van Ds. Boogerd ging vanmorgen over de autonomie die elke persoon  zichzelf oplegt door zaken na te  streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn.  De vraag is of men in deze tijd nog wel hulp durft te vragen om die weg te bewandelen.

Ds. Boogerd vergeleek een klinisch psycholoog uit deze tijd met de filosoof uit de vorige eeuw.

Paul Verhaeghe (1955), hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent, met zijn boek ‘Identiteit” waarin hij ons voorhoudt dat wij op zoek moeten gaan naar een nieuw evenwicht tussen samen en alleen.  In zijn nieuwste boek Autoriteit  bevraagt Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat een alternatief kan zijn. Ds. Boogerd vergeleek de woorden ‘macht’ en ‘gezag’.

 Martin Buber, Joods filosoof en pedagoog (1878 – 1965) met zijn werk:  ‘De Weg van de Mens’ Het is niet aan te geven welke weg de mens moet gaan. Het kan via de leer, door gebed, door te vasten, door te eten. We moeten het op onze eigen wijze en uit eigen kracht voorbrengen. Met ieder mens wordt er iets nieuws in de wereld gebracht. Ieder mens verschilt en we kunnen dus niet de ander imiteren. Alle wegen kunnen tot God leiden.

Aan het einde van de dienst zongen wij lied 418:  God, schenk ons de Kracht

Gerelateerd