13 juni 2016

De Drie Bruggen

Geschreven door Lietha Scheewe

Afgelopen zondag 12 juni kwamen we samen in de Remonstrantse kerk te Zwammerdam voor een dienst met als thema De drie bruggen:  Gezamenlijkheid, Verbondenheid en Vooruit zien. Een bijzondere dienst die voorbereid was door leden van drie gemeenten met de predikanten Martine Wassenaar van de Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop en Martijn Junte van de Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Onze organist was Johan Oomkes.

De gezamenlijkheid kwam mooi tot uiting bij het zingen van het eerste lied, nr. 600: Het licht ontloken aan het donker. Een lid van elke gemeente ontstak een kaars bij een couplet.

Voorafgaand aan deze dienst waren er drie gezamenlijke gespreksavonden geweest, waarbij wij met elkaar van gedachten gewisseld hebben over: wat ons (ver)bindt.  Wij zijn op reis gegaan en hebben gedeeld wat wij zouden meenemen.  Tijdens de laatste van deze drie gespreksavonden spraken wij over het bijbel verhaal van Marcus 2. Hierin wordt verteld hoe vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen.

Beide voorgangers legden op hun eigen manier het accent op de vier vrienden, in plaats van op Jezus of op de verlamde. De vier vrienden die steeds op zo’n bijzonder manier klaarstonden voor hun vriend.  De ene voorganger maakte nog ook de verbinding met het Joodse geloof door de voorbeelden van Jezus als Jood en de wijze waarop hij de verlamde vooruit hielp. De andere predikant maakte de vergelijking met de huidige  individualistische maatschappij en stelde zich de vraag: gaat het om de persoon of gaat het toch meer om de gezamenlijkheid? Hoe mooi was dat en het  gaf ons veel stof tot nadenken, wat wij na de dienst weer met elkaar, de vrienden van Boskoop, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn en de predikanten,  konden delen.

Tijdens deze dienst werden bovendien twee nieuwe kerkenraadsleden voor de Gemeente Alphen aan den Rijn bevestigd. Het blijft bijzonder is dat twee mensen bereid zijn, om op vrijwillige basis zich in te zetten voor de gemeenten. Symbolisch was de tweede collecte van deze dienst bestemd voor Ipse de Bruggen.

Gerelateerd