12 maart 2016

Intrede van Martijn Junte in Alphen a/d Rijn en Waddinxveen

Geschreven door Elly Keukens

Zondag 6 maart vond de intrede van Martijn Junte plaats in de Remonstrantse kerk te Zwammerdam.

’t Was al weer een tijdje geleden dat het schuilkerkje voor een zondagdienst tot de nok toe gevuld was. Veel leden, vrienden en belangstellenden van de gemeente Waddinxveen en Alphen aan den Rijn, maar ook familie, vrienden en collega’s van Martijn Junte waren gekomen om de bevestiging van Martijn mee te vieren.
Na een kopje koffie of thee met wat lekkers, een hartelijk welkom namens beide gemeenten door de  a.i. voorzitter van de gemeente Alphen aan den Rijn en een korte stilte, klonk het vertrouwde aanvangslied Zomaar een dak boven wat hoofden. Dick Peters, emeritus predikant van de remonstranten Alphen aan den Rijn, begon de dienst met gebed en inleidende woorden. Hij sprak over de meervoudige verbondenheid. De Remonstranten van Alphen aan de Rijn en Waddinxveen zijn namelijk door de komst van hun gezamenlijke dominee  Martijn Junte al in 2015 begonnen met samenwerking.
En dan is het moment  van de bevestiging daar.
In eerste instantie werd aan de gemeente gevraagd te antwoorden op de volgende vraag: Wilt u in openheid en vertrouwen dominee Martijn Junte in ons midden als uw predikant aanvaarden en belooft u hem te steunen met uw aanwezigheid, te bemoedigen en hem met uw vragen te stimuleren? Wat is daarop uw antwoord. Het ja klonk heel overtuigend.
Vervolgens werd aan Martijn gevraagd: Bent u bereid de verantwoordelijkheid op u te nemen voor het werk van predikant in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen en dit naar beste kunnen te verrichten. Belooft u, zonder vooroordelen, iedereen  tegemoet te treden met een open oor en met veel geduld. Belooft u geheimhouding over alles wat u in vertrouwen ter ore komt. Wat is daarop uw antwoord. –Ook Martijns ja klonk heel overtuigend- Dan bevestig ik u tot predikant van de Remonstrantse gemeente Alphen aan den Rijn en de Remonstrantse gemeente Waddinxveen en wens u daarbij uiteraard Gods zegen toe.
P1010531Met het toezingen van de zegenwens door alle aanwezigen werd Martijn door Dick en de predikanten van Boskoop en Nieuwkoop gezegend.
Een mooi moment.
Het persoonlijke woord van Dick was verrassend. Hij sprak warme woorden tot Martijn en reikte hem letterlijk 7 hulpstukken aan: de sleutel van de kerk, een rode riem ( kleur van de liefde, maar is ook bedoeld om de boel bij elkaar te houden en niet te laten zakken), maar ook een  3-D bril , werkhandschoenen, flinke rol plakband, demoblokje en tenslotte een schroevendraaiertje, want  soms kan het best lastig zijn om dingen open te breken…
Het sextet zong Psalm 90 . Klasse!
Hierna nam Martijn de dienst over.
De lezingen uit Johannes en Exodus werden voorgelezen door de voorzitters van beide gemeenten.
In de overdenking sprak Martijn over het landelijk thema Gidsen en Goeroes. Wie is mijn Goeroe en wat wordt ermee bedoeld? Daarna stond hij stil bij de tekst van de lezingen en vergeleek hij het verhaal van de voetwassing in alle vier evangeliën.  Steeds ongeveer het zelfde verhaal, maar met een andere betekenis. Een verhaal waarin Jezus een echte Goeroe is.
P1010566Na de overdenking zong het sextet, a capella, psalm 121, waarna we met z’n allen het Onze Vader zongen en het slotlied Wonen overal nergens thuis in canon.
Tussendoor  declameerde Martijn “de waterlelie” van Frederik van Eeden en gaf hij een toelichting op de afbeelding  voorop het boekje en hier bovenaan dit bericht. Een containerhuis met twee vleugels, ieder zijn eigen vleugel, maar met ruimte in het midden om elkaar te ontmoeten.
Na de wegzending en zegen, zongen we het lied Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen .
Tot slot werd Martijn gefeliciteerd en toegesproken. Eerst door de a.i. voorzitter van Alphen aan den Rijn. Zij vroeg zich af of we vandaag geschiedenis hebben geschreven. Ze noemde het hier een soort van klein remonstrants bolwerkje. Namens de gemeente bood ze Martijn het boekje Wat doe je zitman van Anka Witkowska aan.

Vervolgens kreeg de voorzitter van Waddinxveen het woord. Hij bood het  boek De zeven laatste zinnen van Dimitri Verhulst aan en vertaalde de zeven laatste zinnen op zijn eigen wijze voor Martijn.
DaarnaP1010652 was er tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Volgens mij kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde  gezamenlijke intrededienst en gaan we zeker verder met de uitdaging samen onderweg en samen op reis!

 

 

 

 

Over Elly Keukens-Ebbinge

07 dec verjaardag Peter 035 (2)

Elly Keukens-Ebbinge

is lid en webmaster van de Remonstranten Alphen aan den Rijn.

 

 

Gerelateerd