Witte Donderdag met Dick Peters

EK Witte Donderdag met Dick Peters
Datum 6 april 2023
Tijd 19:00 uur

Op Witte Donderdag  vieren we  het Avondmaal met alle kerkgangers.  Ds. Dick Peters leidt de dienst.

Marc Koning zorgt voor de muzikale begeleiding.

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd.

Liturgie:

Woorden van welkom – aansteken Paaskaars – stilte

We zingen: Wij zoeken  hier uw aangezicht (lied 281)

Bemoediging en groet

Gebed en inleidende woorden

We zingen: Een mens te zijn op aarde  (lied 538)

Schriftlezing: Johannes 13: 1 t/m 17

We zingen: Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer (lied 912)

Overdenking: Ik heb een voorbeeld gegeven (Joh. 13:15)

Orgelspel

Tafel  van brood en wijn

We zingen: Als wij weer het brood gaan breken (lied 387)

Uitnodiging brood en wijn te delen en een kaarsje aan te steken

Stilte

Het Onze Vader

Wisselen van het kanselkleed/overgang naar Goede Vrijdag

Lied 547 : 1, 2, 5 en 6 (staande)

Uitzending en  zegen

We doven de kaars

We verlaten in stilte de kerk

 

Over Dick Peters

afscheid1
Dick Peters  is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda