Witte Donderdag met Dick Peters

EK Witte Donderdag met Dick Peters
Datum 14 april 2022
Tijd 19:00 uur

Op Witte Donderdag  vieren we  het Avondmaal met alle kerkgangers.  Ds. Dick Peters leidt de dienst.

Wim Kusee zorgt voor de muzikale begeleiding.

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd.

Liturgie:

Woorden van welkom – aansteken Paaskaars – stilte

We zingen: Wij zoeken  hier uw aangezicht (lied 281)

Bemoediging en groet

Gebed en inleidende woorden

We zingen: Een mens te zijn op aarde  (lied 538)

Schriftlezing: Lucas 22: 7 t/m 24

We zingen: Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer (lied 912)

Overdenking: Ik ben in jullie midden als iemand die dient (Lucas 22:27)

Orgelspel

Tafel  van brood en wijn

We zingen: Als wij weer het brood gaan breken (lied 387)

Voorbede of goede wensen in de vorm van kaarsjes aansteken

Stilte

 

Over Dick Peters

afscheid1
Dick Peters  is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda