Week van Gebed met Dick Peters

Week van Gebed met Dick Peters
Datum 20 januari 2020
Tijd 19:15 uur

Week van Gebed

De jaarlijkse interkerkelijke Week van Gebed vindt in 2020 plaats van zondag 19 januari tot en met zondag 26 januari 2020.
Gedurende deze week is er elke dag een samenkomst. De organisatie hiervan is in handen van verschillende kerken en gemeenten in Alphen a/d Rijn.

Maandag 20 januari is de eerste dienst in de Remonstrantse kerk. Deze dienst is i.s.m. de Oudshoorns kerk georganiseerd en wordt geleid door Dick Peters.
De samenkomsten zijn vrij toegankelijk.

Na afloop is er koffie of thee.

Het thema is dit jaar: ‘Buitengewoon’.

De centrale Bijbeltekst voor de Week van Gebed komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de Week van Gebed voorbereid.

De Week van Gebed is georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Voor meer informatie over het thema zie raadvankerken.nl (rubriek Vieren) en missienederland.nl/activiteiten: weekvangebed.
Ook dit jaar is er op de eerste zondag geen gezamenlijke startviering, maar worden alle kerken en gemeenten opgeroepen hier zelf invulling aan te geven.

Hieronder vindt u het volledige overzicht van de samenkomsten:

KnipwvG1Knipwvg2

U bent van harte uitgenodigd een of meerdere samenkomsten bij te wonen.

Werkgroep Week van Gebed Alphen aan den Rijn

 

Agenda