Vertelvoorstelling “Zit er nog rek in?

tk Vertelvoorstelling “Zit er nog rek in?
Datum 9 april 2019
Tijd 20:00 uur

Een vertelvoorstelling getiteld “Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies, toen en straks” door Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop. Zij verkennen rekkelijke, actuele vragen en dilemma’s in deze tijd. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Het beroemd geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de vraag: heeft God alles in het leven voorbeschikt of heeft de mens zelf nog invloed op zijn leven? Het vraagstuk van deze zogenaamde predestinatie is in een andere vorm nog steeds actueel. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent rekkelijk tegenwoordig, in een tijd van toenemende polarisatie? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Staat rekkelijkheid gelijk aan tolerantie? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige, naast de dialoog verder nog aan repertoire?

         

Zie ook de website: https://www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten/

Agenda