2e LEZING over VRIJHEID en VERDRAAGZAAMHEID

Datum 21 november 2016
Tijd 20:00 uur
Entree
gratis

Het Groene Hart, Kraamkamer van de Vrijzinnigheid

Een lezing door kerkhistoricus Paul Abels

Dit is de tweede lezing van een viertal  lezingen die wij organiseren over het thema Vrijheid en Verdraagzaamheid.

Paul Abels schreef een artikel met de titel ‘Gouda: kraamkamer van de vrijzinnigheid’. Hij plaatst daarin vraagtekens bij de vanzelfsprekende gedachte dat Amsterdam het toonbeeld is van de veelgeroemde 17de-eeuwse tolerantie en vrijzinnigheid van de Nederlanden. Hij stelt dat Gouda eerder in aanmerking komt voor die betiteling.

Voor deze lezing is Paul Abels gevraagd om zijn stelling toe te lichten en aandacht te schenken aan de betekenis van deze Goudse verdraagzaamheid voor het Groene Hart.

In het voorjaar van 2017 volgen de laatste twee.

Agenda