Streekdienst met Ds. Laura van Asselt in Zwammerdam

EK Streekdienst met Ds. Laura van Asselt in Zwammerdam
Datum 24 oktober 2021
Tijd 10:00 uur

Laura van Asselt leidt deze streekdienst die als thema heeft. : de Liefde.

Henk van het Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

De orde van dienst is als volgt:

Welkom

Aanvangslied 837: 1, 3 en 4

Votum en groet

Antwoordlied: Tot U heer is ons hart gericht

Gebed

Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Lezing 1 Korinthe 13: 1 – 13

Lied 838: alle verzen

Overdenking

Stilte

Orgelspel

Gebeden

Slotlied: 791:1 – 4, 6

uitzending en zegen

lied 425

Agenda