Startzondag met Laura van Asselt in Zwammerdam

EK Startzondag met Laura van Asselt in Zwammerdam
Datum 3 september 2023
Tijd 10:00 uur

Op zondag 3 september a.s. is het weer onze startzondag en deze vindt plaats in de Schuilkerk te
Zwammerdam. De dienst wordt geleid door Laura van Asselt.

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na afloop drinken we, zoals te doen gebruikelijk, een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Ook dit jaar nodigt de kerkenraad u graag uit voor een gezamenlijke lunch/lunchbuffet in het
bijgebouw van de Schuilkerk te Zwammerdam.

Orde van dienst voor zondag:

lied 655

votum en groet

Tot U heer

gebed

lied 845

Micha 6: 6 – 8

lied 1001

Romeinen 13: 1 – 13

lied 704

preek

stilte

orgelspel

gebeden

lied 802

uitzending en zegen

lied 425

Wilt u deelnemen aan de lunch?
Geef u dan op VOOR 21 AUGUSTUS A.S. met een mailtje naar:
remonstrantenalphenadrijn1@gmail.com.
Of per telefoon: 0172 759829/06 11 70 55 10.
Wij hopen u ook daar te ontmoeten.
PS: na afloop gaan wij graag even met de pet rond voor een vrijwillige bijdrage.
Hartelijke groet,
De Kerkenraad

Agenda