Pasen met Dick Peters

EK Pasen met Dick Peters
Datum 17 april 2022
Tijd 10:00 uur

Deze paasdienst wordt geleid door Ds Dick Peters.

Henk van ’t Hoff is de organist.

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de nieuwe Paaskaars

We zingen: We zoeken hier uw aangezicht ( lied 281)

Bemoediging en groet

Gebed

Inleidende woorden

We zingen: De toekomst van de Heer is daar (lied 767 : 1, 4, 6 en 7)

Schriftlezing Joh. 10: 11 t/m 20

We zingen: Met de boom des levens (lied 547)

Schriftlezing Joh. 20:  1 t/m 18

We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft (lied 642: 1,2,3,4,7 en 8)

Overdenking: Houdt me niet vast (Joh. 20:17)

Orgelspel

Gebed- stilte – het Onze Vader

Collecte

Slotlied:  U zij de glorie  ( lied 634 staande)

Agenda