Oudejaarsdienst

Datum 31 december 2015
Tijd 16:30 uur

Deze dienst zal worden geleid door dominee Dick Peters.

De tweede collecte is bestemd voor Binnnenl. Diaconie

Agenda