Oudejaarsdienst

Oudejaarsdienst
Datum
31 december 2015
Tijd
16:30 uur

Deze dienst zal worden geleid door dominee Dick Peters.

De tweede collecte is bestemd voor Binnnenl. Diaconie

Agenda