Meditatie

E.K. Meditatie
Datum 10 oktober 2017
Tijd 10:00 - 12:00 uur

Vandaag, de 2e dinsdagmorgen van de maand, komt de meditatiegroep weer bijeen.
De meditatieoefeningen komen zowel uit de Oosterse als de Westerse (christelijke) traditie.

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
De hele ‘cursus’ kost evenals andere jaren 40 euro en is uitsluitend bedoeld om de huur van het kerkgebouw te betalen.
Door de ligging, de rust en de stilte is het kerkgebouw bij uitstek geschikt voor meditatie.
De laatste meditatiebijeenkomst (juni) wordt traditioneel op een plek in de natuur gehouden.
Inlichtingen Dick Peters (0172-421357).

Agenda