Meditatie

Meditatie
Datum 10 oktober 2017
Tijd 10:00 - 12:00 uur

De meditatiegroep komt het komend seizoen voor het eerst bijeen op dinsdag 10 oktober. In tegenstelling tot andere jaren niet meer ’s avonds maar ’s morgens van 10:00 tot 12:00.
De huidige 11 deelnemers hebben namelijk een voorkeur voor de ochtend.
De bedoeling is om elke tweede dinsdagmorgen van de maand tot aan de zomervakantie te mediteren o.l.v. Dick Peters.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De meditatieoefeningen komen zowel uit de Oosterse als de Westerse (christelijke) traditie.
De hele ‘cursus’ kost evenals andere jaren 40 euro en is uitsluitend bedoeld om de huur van het kerkgebouw te betalen. De kerkenraad geeft een korting op de normale huurprijs.
Door de ligging, de rust en de stilte is het kerkgebouw bij uitstek geschikt voor meditatie.
De laatste meditatiebijeenkomst (juni) wordt traditioneel op een plek in de natuur gehouden.
Inlichtingen Dick Peters (0172-421357).

Agenda