Gesprekskring

Gesprekskring
Datum 30 januari 2017
Tijd 20:00 uur
Entree
gratis

Luther

Op deze avond een gesprekskring over Luther onder leiding van Martijn Junte .

 

 

 

Agenda