Lezing in Boskoop

Lezing in Boskoop
Datum 16 februari 2017
Tijd 20:00 uur
Locatie VPG, Burgemeester Colijnstraat 24, 2771 GD Boskoop
Entree
€ 5,00

 Lezing door Dr. Wim Wattel
”Het mysterie van mier”,
 Over tijd en eeuwigheid

Ons spreken is altijd een ‘bij wijze van spreken’. Hoewel  we daar meestal niet bij nadenken weerspiegelt ons spreken altijd een zekere beeldvorming van het onderwerp, nooit een absolute werkelijkheid.
In ons spreken brengen we altijd onze eigen subjectiviteit mee. We kunnen eenvoudigweg niet anders. Ook woorden zijn, als het er op aan komt, slechts beelden; niet meer dan dat. Dat dat voor ethische zaken, religie, e.d. geldt is meestal wel duidelijk, maar voor wetenschappelijke zaken is dat niet anders! Met name in de natuurwetenschappen wordt dat nog wel eens vergeten…

In deze lezing wil spreker  dat illustreren aan twee parallelle begrippen uit de wetenschappelijke en de religieuze wereld: enerzijds behoren ‘de almacht van God’ en ‘de eeuwigheid’ tot het normale spraakgebruik, anderzijds hebben we het over ‘oneindigheid’ en een ‘universum’ alsof we precies weten wat we ons daarbij moeten voorstellen. In beide gevallen wil ik wat vraagtekens plaatsen: Weten we wel waar we het over hebben?”

Over Wim Wattel

 Wim Wattel

(Middelburg, 1947) is medisch bioloog en redactielid van het landelijke blad van de VVP ‘VrijZinnig’. Hij was eerder als docent en directielid werkzaam in het Voortgezet Onderwijs. Zijn leven lang heeft hij zich geïnteresseerd voor en verdiept in de raakvlakken tussen geloof en natuurwetenschap. Zijn motto: ‘We willen begrijpen, maar tegelijkertijd geloven we maar al te graag dat onze ratio niet het laatste woord heeft.’

 

Agenda