Lezing door E.P. Meijering over 400 jaar geloven in vrijheid

Datum 11 november 2018
Tijd 15:30 uur

Dr. E.P. Meijering houdt een lezing in het kader van het thema van de Remonstranten: 400 jaar ‘Geloven in Vrijheid’ en 400 jaar Dordtse Synode.

Waarover ging het op de Dordtse Synode in 1618/1619? Is dat onderwerp – hoe verhouden zich Gods genade en onze menselijke verantwoordelijkheid tot elkaar? – voor ons nog belangrijk? Was dit een geheel nieuwe vraag in de kerk, of is die de eeuwen door aan de orde geweest?  Welke gedachten werden daarbij naar voren gebracht? Wie beslist hier over gelijk en ongelijk, en hoe gaan we met elkaar om, als we het gevoel hebben dat we niet op één lijn zitten? Zijn er grenzen aan verdraagzaamheid.

We doen niet aan schuldtoewijzingen en willen niet achteraf ons gelijk halen, maar vragen naar wat het wezenlijke is in het christelijke geloof, en hoe we dit onder woorden brengen tegenover de vele mensen buiten de kerken, die voor het christelijk geloof weinig belangstelling hebben.

Agenda