Kerkdienst – Tjaard Barnard

EK Kerkdienst – Tjaard Barnard
Datum 13 oktober 2019
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid  door dominee T.R. Barnard uit Barendrecht. Zijn preek gaat over het thema: De Bijbelse Prediker als geloofsheld

We zingen: Psalm 103: 1, 6 en 7, Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht 527, 797: 1, 2 en 3; 4, 5 en 6 en 7 en 8 (dus in drie delen, met tussendoor Bijbellezingen), Na orgelspel na de preek lied 103C, Slotlied 837

Henk van ’t Hoff bespeelt  het orgel.

Na de dienst wordt er koffie/ thee met elkaar gedronken.

Over Tjaard Barnard

Tjaard Barnard

is sinds 1999 predikant in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam, van 2012-2016 was hij tevens rector van het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds begin van dit jaar is hij hoofdredacteur van AdRem. Wil je meer weten over hem ? Klik dan hier .

Agenda