Kerkdienst met Tjaard Barnard in Zwammerdam

EK Kerkdienst met Tjaard Barnard in Zwammerdam
Datum 23 mei 2021
Tijd 10:30 uur

De kerkdienst op 23 mei,  in de schuilkerk te Zwammerdam begint om 10.30 uur.

De dienst wordt geleid door Dominee Tjaard Barnard.

Het thema zal zijn: Pinksteren, geen eigen creativiteit, maar grote daden Gods!
Achter het orgel zit Henk van ’t Hoff , dus dat wordt weer geweldig!

Instructies voor de kerkdiensten in Zwammerdam:

  • Opgave voor de kerkdienst verplicht. we hanteren een maximum van 30 (wie het eerst komt, die het eerst maalt). Als u geen tegenbericht ontvangt, bent u welkom.
  • Opgave bij de secretaris uiterlijk donderdag vóór de kerkdienst: remonstrantenalphenadrijn1@gmail.com of tel. 06 43146004
  • Aanvangstijdstip kerkdienst 10.30 uur
  • Mocht er buiten een rij ontstaan, dan 1,5 meter afstand houden.
  • Bij binnenkomst de handen ontsmetten met desinfectiegel die bij de ingang staat.
  • Bij binnenkomst een mondkapje op, dit mag af wanneer men heeft plaatsgenomen en moet weer op bij het verlaten van de kerk.
  • De jas meenemen naar de stoel.
  • U dient plaats te nemen op een door de kerkenraad aangegeven plaats.
  • Aan het einde van de dienst blijft iedereen op zijn plaats zitten en volgt u de instructies van de kerkenraad om te kerkzaal te verlaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda