Kerkdienst met Sjerp van der Vaart

EK Kerkdienst met Sjerp van der Vaart
Datum 22 mei 2022
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid  door Drs. S.P. van der Vaart

Sebastiaan bespeelt  het orgel.

Na de dienst wordt er koffie/ thee met elkaar gedronken.

Liturgie:Thema: Geeft dan elkander uw liefde

-Lied (staande) 413

– Votum en Groet

– Antwoordlied: ‘tot U heer is ons hart gericht…..’(melodie psalm 134)

Inleidende (Bijbel)lezing: Jesaja 41:17-20

– Verootmoediging / gebed

– Lied 838

– Bijbellezing: Joh. 15:9-17

– Lied 636, vers 1, 2 en 3

– Overdenking

– Orgelspel

– Stilte

– Voorbeden

– Collecte (onder het voorspel van het laatste lied)

– Lied (staande) 791. Liefde eenmaal uitgesproken, vers 1,2,3,4 en 6

– Uitzending en Zegen

– Orgelspel

Over Sjerp van der Vaart

Sjerp van der Vaart

is student aan het Remonstrants Seminarie en loopt stage bij Tjaard Barnard.

Hij is een enthousiaste voorvechter van het Europese ideaal.

Agenda